ΛΕΩΝ Α.Ε

Τι

Τοποθέτηση ατμολέβητα και κατασκευή δικτύων ατμού και συμπυκνωμάτων και σύνδεση δεξαμενών παραγωγής βιοντίζελ στη βιομηχανική περιοχή Βόλου.

Ποιος

Εγκαταστάσεις ΛΕΩΝ ΒΙΟΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

Πού

Βόλος, Ελλάδα

Θέλετε να συζητήσουμε
για το project σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορούμε να το υλοποιήσουμε.